Participación no Foro Tecnolóxico 2020

Participación no Foro Tecnolóxico da Universidade de Vigo organizado polo estudantado das Escolas de Enxeñaría de Minas, Industriais e de Telecomunicación para facilitar o achegamento laboral das empresas ás futuras persoas tituladas do ámbito das enxeñarías da UVigo.

 • Datas: 4,5 e 6 de marzo de 2020
 • Modalidade de participación: Patrocinio, Revista e/ou caseta

Páxina do foro

 

Obradoiro anual da Cátedra MN

Realización dun taller/xornada anual nas actividades da cátedra que permita identificar novos colectivos de interese MN Program.
Perséguese a identificación de nichos de mercado e/ou oportunidades de negocio para MN Program e potenciais start-ups / spin-offs que teñan como core tecnolóxico algún dos temas impulsados pola cátedra.

 • Data: mércores, 25 de marzo de 2020
 • Horario: 10.00 – 13.00 h
 • Formato: Presentación de 4-6 proxectos realizados por estudantes de potencial interese de desenvolvemento de produto
 • Lugar: Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
 • Dirixido a: Estudantado da área TIC da Uvigo

 

Premios Cátedra MN

Premios a traballos académicos desenvolvidos polo estudantado.

 • Participación por parte de MN Program na exposición pública dos proxectos nos LPRO Days (23 e 24 de Abril de 2020)
 • Premio MN Program ao mellor proxecto LPRO

 

Formación transversal en emprendemento tecnolóxico TIC.
Articularase mediante a realización dun obradoiro formativo dirixido a estudantes de grao e master en estudos TIC.

 • Datas: Maio de 2020 (8-9 horas ben repartidas en sesións semanais de 2-3 horas, ben concentrado en dous días)

 

Visita a MN Program

Visita ás instalacións da empresa MN na Coruña por parte de estudantes de grao e máster.

 • Datas: Maio de 2020

 

Xornada de divulgación MN

Xornada de divulgación das actividades da cátedra e entrega dos Premios Cátedra MN.

 • Data: Comezo do curso 2020/21 (Setembro 2020)
 • Formato: 1-2 relatorios de figuras de recoñecido prestixio, mesa redonda e entrega de premios resultado da convocatoria anual de premios MN Program a Traballos fin de grao (TFG) e Traballos fin de master (TFM)
 • Dirixido a: estudantes e profesionais do ámbito TIC