As liñas de actuación estratéxicas da Cátedra MN son as seguintes:

  • A colaboración na docencia e na investigación, especialmente no ámbito TIC
  • A creación dun programa de captación de talento, que teña por finalidade a formación de excelencia de estudantado da Universidade de Vigo.
  • O impulso de actividades que permitan crear espazos de debate e difusión da actividade docente e investigadora do ámbito da innovación tecnolóxica no ámbito TIC.
  • A promoción de actuacións que estimulen a capacitación, especialización e actualización de competencias de membros da comunidade universitaria e profesionais alleos á mesma atendendo ás necesidades competitivas da empresa.